İŞ GÜVENLİĞİ DENETİMLERİNDE GEREKLİ MADDELER

İş güvenliği denetimlerinde iş müfettişinin iş yerinden isteyebileceği belgeler ve alınması gereken önlemler aşağıdaki maddelerle özetlenmek istemektedir. Unutulmamalıdır ki iş güvenliği için alınan önlemler çalışanları işkazalarından ve meslek hastalıklarından korumak için düzenlenmiştir. Bu nedenle aşağıdaki maddeleri yasal zorunluluk olarak görmek çok yanlıştır. Aşağıdaki maddelerde ekleme yapmak isterseniz ya da eksik hatalı madde varsa lütfen yorum…

Neden OSGB Hizmeti Almalıyım?

OSGB firmaları, işverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerce zorunlu olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetini sağlayan kuruluşlardır. Hizmet alan işletmelere iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ve gerekiyorsa diğer sağlık personeli tahsis eden bu firmalar, kanun tarafından zorunlu ölçümleri, kontrolleri, muayeneleri ve eğitimleri yaparak ya da yaptırır. İşletme için risk değerlendirmesi yapmaktadırlar.…

İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği uzmanı; firmalara yasa ile zorunlu tutulan hizmetleri vermek adına tahsis edilir ve A, B ve C sınıfı olmak üzere üç sınıfta belge sahibi olabilir. Önce C sınıfı uzman olan kişiler, yeterli deneyimi sağlayarak ve açılan sınavlarda başarı göstererek üst sınıflara yükselebilmektedir. Uzmanları görevleri ise bakanlık onayıyla atandıkları işletmenin faaliyeti sırasında çalışanların sağlığını ve…

Neden Risk Değerlendirmesi Yaptırmalıyım?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 28512 saylı Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, risk değerlendirmesi usul ve esasları belirlenerek işveren yükümlülüklerine açıklık getirildi. Risk değerlendirmesi zorunlu kılınan işverenlerin, çalışma ortamının ve çevresinin çalışanlar için güvenli hale getirilmesi için gerekli ölçümleri ve testleri yaparak elde ettiği verilerle risk değerlendirmesi…

İş Güvenliğinin Önemi

Ciddi bir iş kazası sadece işçiye zarar vermekle kalmaz, işçinin ailesi, arkadaşları, çevresi de zarar görür.İş kazaları ve meslek hastalıkları,işçinin ailesinde ve çevresinde büyük krizlere neden olabilirler.Bu yazımızda sizlerle iş güvenliğinin önemi konusuna farklı bir açıdan bakmak istedik. İş kazaları ; büyük mali yüklere ek olarak, işçinin aile bütünlüğü bozulmasına kadar varan olaylara neden olabilir…

İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Güvenliği Nedir?

Yapılan işin barındırdığı riskleri, iş yerinin fiziki ve çevre şartları nedeni ile çalışan sağlığını olumsuz etkileyen, meslek hastalığına sebep olan, iş kazalarının meydana gelerek yaralanmalara ve can kayıplarına neden olan unsurların ölçümlerle ve gözlemlerle belirlenerek ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalara İSG denmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik…

Sıcak Hava ve İş Güvenliği

  Sıcak hava ile birlikte çalışanlar ve işyerlerinde farklı riskler oluşacaktır. İşyerlerinde yangın riski artarken, çalışanlar üzerinde sıcak hava etkisi ile damar hastalıkları, kalp ve tansiyon hastalıklarının görülme riski artmaktadır. Çalışanlarda dikkat dağınıklığı oluşabileceğini özellikle yüksekte çalışanlarda düşme riskinin artabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu olumsuz etkilerinden dolayı iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından…

A Takımı OSGB’yi Neden Seçmeliyim?

2015 tarihinde A Takımı OSGB markası ile İzmir merkezli kurulan OSGB firmamız İzmir, Aydın ve Manisa’da faaliyet göstererek kısa zamanda imalat, inşaat, gıda ve hizmet sektörlerinde 300’ü aşan müşteriye ulaşmıştır. Bünyemizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri vererek, İzmir OSGB firmaları arasından kolayca sıyrılıp hizmet verdiğimiz iş yeri…

İzmir İş Güvenliği Neden Önemlidir?

İzmir iş güvenliği hizmetleri ciddi anlamda yapısal değişikliklere ihtiyaç duymaktadır.Çünkü ilimizde bulunan işletmelerin ancak yüzde 50 si iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almaktadır. Başka acı bir gerçek vardır ki  İzmirde iş güvenliği hizmeti alan işletmelerin çoğu bu hizmeti yasal zorunluluğu yerine getirmek amacıyla almaktadır. İş güvenliği hizmetlerini değerlendirirken öncelikle İzmir ilinin  sanayi, inşaat hatta hizmet…

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi)Nedir?

T.C. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkartılan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında zorunlu tutulan konular hakkında hizmet veren OSGB firmaları, yapılan son düzenlemeler ile birlikte 1 işçi bile çalıştıran işyerlerine zorunlu tutulmuştur. OSGB ler temel olarak bünyelerinde çalıştırdıkları iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini firmalara isg-katip üzerinden atamasını yapar ve birçok işi firma…